Privacybeleid

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik.
Door het gebruik van deze website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van de website voorwaarden van home24 AG, Greifswalder Strasse 212-213, 10405 Berlijn, Duitschland (hierna: Home24 AG).

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens is home24 AG,
Hermann-Blankenstein-Straße 20, 10249 Berlijn, Duitsland.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in het kader van de privacy wet. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling via e mail, per fax of per brief aan:
home24 AG
Hermann-Blankenstein-Straße 20
10249 Berlijn
Duitsland
E-mail: service@fashionforhome.nl
Telefax: +49 (0)30 609 88 11 91

2. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

2.1 Gegevensregistratie en gebruik

Uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.

2.2 Klantlogin

Uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adres en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. Als klant verplicht u zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.
Met de functie „aangemeld blijven“ willen we uw bezoek aan onze website zo makkelijk mogelijk maken. Deze functie zorgt ervoor dat u onze diensten kunt gebruiken zonder dat u telkens opnieuw hoeft in te loggen. Om veiligheidsredenen zult u echter gevraagd worden om uw wachtwoord opnieuw in te voeren, bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden of als u een bestelling wenst te plaatsen. Wij raden u aan deze functie niet te gebruiken wanneer de computer door meerdere gebruikers gebruikt wordt. Wij wijzen erop dat de functie "aangemeld blijven" niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die automatisch opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.

2.3 Reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

3. Identiteits- en solvabiliteitscontrole bij keuze van Billpay-betalingsmodaliteiten

Wanneer u kiest voor een van de betalingsmethoden van onze partner Billpay dan wordt u in het kader van het bestelproces verzocht om uw toestemming te geven voor het doorgeven van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van uw identiteit en het beoordelen van uw kredietwaardigheid. Indien u uw toestemming hiervoor verleent, worden uw NAW-gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer), alsmede de door u opgegeven bank- of girorekening en de gegevens in verband met uw bestelling, aan Billpay doorgegeven.
Ten behoeve van het vaststellen van uw identiteit en het beoordelen van uw kredietwaardigheid geeft Billpay, of geven door Billpay ingeschakelde bewerkers uw gegevens door aan kredietinformatiebedrijven en ontvangt Billpay van hen informatie op basis van mathematisch-statistische methoden, waarin onder andere uw adresgegevens worden verwerkt. Gedetailleerde informatie hieromtrent en over de door Billpay gebruikte informatiebedrijven vindt men in het Privacy en Cookie Statement van Billpay.
Verder kan Billpay voor het achterhalen en voorkomen van fraude gebruik maken van hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen verkregen gegevens worden bij derden gecodeerd opgeslagen, zodat ze alleen door Billpay kunnen worden gelezen.
Alleen wanneer u een van de betalingsmethoden van Billpay selecteert, zullen deze gegevens worden gebruikt, anders worden deze gegevens automatisch na 30 minuten vernietigd. Billpay gebruikt uw gegevens voor de betalingsmethode ‘achteraf betalen’.
Uw gegevens worden alleen naar Billpay gestuurd met uw toestemming tijdens het bestelproces. Wij maken u er echter op attent dat zonder toestemming voor deze betaalmethode, ‘achteraf betalen’ niet mogelijk is.

4. Cookies

Voor een bezoek aan www.fashionforhome.nl is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de functie winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd.

Wat zijn cookies?

Cookies en flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Welke cookies worden door home24 gebruikt?

De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder heeft bezocht en welke gegevens u heeft ingevoerd en welke instellingen uw voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen als klant af te stemmen en het surfen op onze pagina's zo comfortabel mogelijk te maken.
Welke gegevens worden

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

De door home24 gebruikte cookies zullen geen privacygerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn dat uw privacygerelateerde gegevens aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met uw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijvoorbeeld over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

Zijn er ook cookies van derden (zogenaamde Third-Party-Cookies)?

home24 maakt gebruik van de diensten van enkele reclamepartners, die ons helpen om het internetaanbod en de home24-website voor u interessanter te maken. Daarom worden tijdens een bezoek aan de website van home24 ook cookies van partners op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke/permanente cookies, die na een vooraf ingestelde tijd automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Ook de cookies van onze partners bevatten geen privacygerelateerde gegevens. Er worden slechts onder een user-ID pseudoniem gegevens opgeslagen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens zoals welke producten u hebt bekeken, of u iets hebt gekocht, naar welke producten werd gezocht enz. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld. Ze hebben uitsluitend ten doel om onze reclamepartners de mogelijkheid te geven om u reclame aan te bieden waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Re-Targeting

Wij maken voor onze website gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze shop en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?

In uw browser kunt u instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u uitsluitend de cookies van home24 wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derden), kunt u de instelling "Cookies van derden accepteren" in uw browser uitschakelen (Firefox) of onder de instelling “Indirecte cookies” de mogelijkheid “Blokkeren” aanvinken (Explorer 8).

In de meeste gevallen zal door middel van de help-functie in de menubalk van uw browser worden aangegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen.

U kunt het gebruik van cookies door derden uitschakelen via de deactiveringpagina van EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance).

Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en flash-cookies is geaccepteerd, raden wij u aan om u na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden.

5. Webanalyse

Om onze website constant te verbeteren en te optimeren, werken wij met zogenaamde tracking technologiën. Hiervoor gebruiken wij de diensten van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

5.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informative over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de ebsitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analyticsdoor uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.


U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

5.2 Logbestanden

Iedere keer dat u op de pagina's van home24 bent, worden door de desbetreffende browser gebruiksgegevens naar ons systeem gestuurd en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensrecords bevatten onderstaande gegevens: datum en tijd van het openen van de pagina, de naam van de geopende pagina, IP-adres, referrer-URL (de herkomst-URL, van waaruit u op de home24-website terecht bent gekomen), de verstuurde hoeveelheid gegevens, alsmede informatie over het product en de versie van de gebruikte browser.

Deze logfile-records analyseren wij in anonieme vorm, zodat wij ons aanbod en onze webshop verder kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijker kunnen vormgeven, fouten sneller kunnen opsporen en verhelpen en de servercapaciteit kunnen regelen. Zo kunnen wij bijv. reconstrueren op welk moment de shop van home24 de meeste bezoekers trekt. Wij stemmen onze datavolumes daarop af, zodat u zo snel mogelijk toegang tot ons shop heeft en uw aankopen kunt doen. Bovendien kunnen wij door middel van een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in onze webwinkel sneller herkennen en verhelpen.

6. Overige

6.1 Akismet

Deze website gebruikt voor het thema Inspiratie de Akismet-plugin van ‘Automattic Inc.’, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Deze geavanceerde dienst voorkomt spamreacties op uw website. Iedere reactie wordt naar een server in de USA gestuurd waar via honderden tests vier dagen lang gekeken wordt of het bericht uit spam bestaat. Wordt een commentaar als spam geclassificeerd, dan blijven de gegevens
(vermelde naam, e-mailadres, IP-adres, de inhoud van het commentaar, de referrer, gegevens m.b.t. de gebruikte browser en computersysteem en de tijd waarop het commentaar is binnengekomen) ook na afloop van deze periode bewaard. U kunt een pseudoniem gebruiken of ervoor kiezen uw naam en e-mail adres niet in te vullen. U kunt verhinderen dat gegevens niet verstuurd worden door geen gebruik te maken van het comment-systeem. Dat zou jammer zijn, maar we kennen helaas geen alternatieve methodes die net zo effectief zijn. Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens, stuur dan een e-mail aansupport@wordpress.com met als onderwerp ‘Deletion of Data stored by Akismet’ (‘verwijderen van door Akismet opgeslagen gegevens’) en de vermelding/beschrijving van de opgeslagen gegevens.

7. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

8. Rechten van de betrokkene

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede, voor zover van toepassing, hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:


fashion4home GmbH
Hermann-Blankenstein-Straße 20
10249 Berlijn
Duitsland
E-mail: service@fashionforhome.nl
Telefax: +49 (0)30 609 88 11 91


Stand 08/2015